Logo
Strona główna»Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy

Drodzy Parafianie z związku z zaostrzeniami związanymi ze stanem epidemiologicznym i obowiązujacą frekfencją 5 osób podczas nabożeństwa, życzę wszystkim radosnej Niedzieli Palmowej.

Chętnym pobłogosławić "palmy" we wasłnym zakresie poniżej zamieszczam modlitwę.

Modlitwa błogosławienia palm w Niedzielę Palmową

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Panie  Boże  nasz,  który  zasiadasz  na  cherubinach,  Ty  wzbudziłeś  moc Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby zbawił świat przez krzyż, pogrzeb  i  zmartwychwstanie  swoje,  który  przyszedł  do  Jerozolimy  na dobrowolną śmierć, a ludzie pozostający w ciemności i lochu śmierci, wziąwszy znaki   zmartwychwstania,   gałązki   drzew   i   gałązki   palm,   głosili zmartwychwstanie. Sam, Władco, i nas, którzy ich naśladując w wigilię tego dnia nosimy w rękach palmy i gałązki drzew, zachowaj i ochroń, jak owych ludzi i dzieci wołające Tobie: Hosanna. Zachowaj i nas, abyśmy w pieśniach i śpiewach duchownych mogli osiągnąć życiodajne zmartwychwstanie po trzech dniach, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, z którym błogosławiony jesteś z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Poświęcane są te palmy pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen.

za: www.liturgia.cerkiew.plМолитва на благословение ветвей пальмовых и других деревьев в Вербное воскресение

Господу помолимся.

Господи, помилуй.

Господи Боже наш, Восседающий на херувимах! Ты воздвиг Силу — Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Своим крестом, погребением и воскресением спас мир. И когда Он, явившись для этого, шел в Иерусалим на добровольные страдания, то народ, пребывавший во тьме и смертном мраке, взяв пальмовые и других деревьев ветви, как символы жизни, возвещал ими о воскресении. О, Владыка, Ты Сам сохрани и сбереги и нас, подобно им носящих в руках в этот предпраздничный день пальмовые и других деревьев ветви; и, сохраняя нас, удостой, чтобы мы с пением духовных песней и песнопений, как и те народы и дети, воспевающие Тебе «Осанна!», встретили тридневное животворящее Воскресение во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Ці долоні освячені окропленням цієї святої води в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.