Logo
Strona główna»Historia

Parafia Prawosławna w Wałbrzychu powstała w 1948r. Jej założycielem i pierwszym proboszczem był ks. Stefan Biegun.

   Początkowo nabożeństwa odbywały się w sali konfirmacyjnej na plebanii luterańskiej w centrum Wałbrzycha. Od marca 1949 roku nabożeństwa prawosławne przeniesione zostały do zakrystii kościoła ewangelickiego na Podgórzu.

    W kościele tym bracia luteranie modlili się w języku niemieckim. Nabożeństwa w tym kościele sprawowane były do 1964 roku, do chwili likwidacji parafii niemieckojęzycznej na Podgórzu i opuszczeniu jej przez zbór. Kościół został przejęty przez municypalne władze miasta Wałbrzycha, z pozostawieniem w użytkowaniu przez parafię prawosławną zakrystii kościoła.

   Nawe główną miasto oddało we władanie Wałbrzyskim Zakładom Graficznym, które to użytkowały ją jako magazyn papieru. Nowy użytkownik wyrzucił całe wyposażenie świątyni. Dokonano zmian architektonicznych: w południowej ścianie wykuto bramę wjazdową dla ciężarówek. Zakłady wcale nie dbały o kościół. Nie przeprowadzono żadnych remontów, nie usunięto powstałych szkód górniczych. Co więcej na początku lat dziewięćdziesiątych wybuchł we wnętrzu pożar, który naruszył konstrukcję dachu świątyni w nawie głównej i balkony nawy bocznej. W 1994 roku Zakłady Graficzne ostatecznie opuściły kościół i w tym roku po odmowie przejęcia kościoła przez parafię ewangelicką w Wałbrzychu, parafia prawosławna przejęła całość świątyni wraz z terenem przykościelnym. Przystosowano Nawe główną do sprawowania nabożeństw. Niestety nie wszystkim to się podobało. Zaczęły się akty wandalizmu skierowane ku naszej parafii, miały miejsce włamania, spalenie wieży w niedzielę, wybicie wszystkich szyb w oknach, sprofanowanie świątyni – ołtarza, ikon, szat liturgicznych.

   W 1998 roku zwróciliśmy się z prośbą o wydanie zezwolenia na budowę przy kościele mieszkania dla duchownego i pomieszczenia dla stróża. Niestety nie było na to zgody. Ponieważ akty wandalizmu trwały nadal parafia zmuszona była wynająć w mieście pomieszczenie zastępcze na kaplicę i opuszczono kościół. Pomimo zabezpieczenia kościoła przez zamurowanie wejść, okien wandale niszczyli mury, przenikali do środka, a wewnątrz świątyni demolowali to wszystko co pozostało. W 2002 r. podjęto decyzję o odbudowie kościoła wg ciekawego projektu architekta z Białegostoku dr Jerzego Uścinowicza jednak parafia z wielu przyczyn nie podołała wyzwaniu. W chwili obecnej kościół na Podgórzu nie jest własnością parafii prawosławnej.

    

   Dzięki wielkiemu oddaniu parafii św. pamięci ks. Anatola Kozickiego, życie parafialne nie ustało. Po kilkuletniej stagnacji zaczynamy obserwować ponowny wzrost zainteresowania wałbrzyskim prawosławiem. Na nabożeństwach pojawiają się nowi parafianie i sympatycy prawosławia, dorośli, dzieci. Kilku parafian podjęło naukę w Szkole śpiewu cerkiewnego, powstał niewielki chór. Z inicjatywy parafian zorganizowano wystawy fotograficzne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wałbrzycha. Od 2014 roku powstał punkt katechetyczny, do którego uczęszczają młodzi parafianie na zajęcia religii prawosławnej.

      Obecnie nabożeństwa odprawiane są w tymczasowej cerkwi przy ul. Mickiewicza 31 w Wałbrzychu, jednak pragniemy modlić się w bardziej godnych warunkach.   

     Od wielu pokoleń niezmiennym marzeniem wałbrzyskich parafian pozostaje chęć modlitwy we własnej świątyni. W cerkwi, w której w pełni mogłoby tętnić życie liturgiczne i parafialne i która dobrze zasłuży się miastu Wałbrzych i jego mieszkańcom. Wierzymy, że dzięki przychylności władz miasta, uda się nam to marzenie zrealizować. Natomiast cerkiew Wszystkich Świętych wg wezwania będzie duchową twierdzą dla wszystkich.